Phone: 0421215807
Price: 135.000

Nhà Hàng nằm ngay khu trung tâm ăn uống, chổ đậu xe rộng răi .