Vị trí / Location : Sunny Bank
Giá / Price : 135.000
Liên hệ / Phone : 0421215807

Nhà Hàng nằm ngay khu trung tâm ăn uống, chổ đậu xe rộng răi .