Vị trí / Location : Durack
Giá / Price : $100
Liên hệ / Phone : 0478754282

Nhà minh con du phong cho share o khu Durack gan Tram xe bus 100,thich hop cho du hoc sinh!nha Co day du tien nghi!ai muon thue xin lien he sdt 0478754282,ngay thuong xin lien he sau 3h chieu!