Phone: 0964084905
Price: 250$

Hiện tại mnh đang c bộ phần mềm thu m chnh hng + lUSB-eLicenser .
Bạn no quang tm ib mnh nha . gi rất mềm .
https://www.steinberg.net/en/shop/nuendo/nuendo_live.html ( vo trang để tham khảo gi của hng nha)

Thank ! DĐ 0964084905