Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 214
 • Replies: 0
 • Location: Inala
 • Contact: 0423405630


   

   

   

   

  Unit 2 pḥng cho Share

  Inala

   
   
   
   
  Unit 2 pḥng ngũ,pḥng có tủ âm,mỗi pḥng có máy lạnh,
  Bàn ghế,giường ngũ,tủ lạnh,có lối đi riêng biệt,cách shop
  Inala 300m.
   
   
  Date Listed:

  13-Dec-2017
  Contact:
   
  Long
  Price:
   
  220$
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  13384