Vị trí / Location : Inala
Giá / Price : 220$
Liên hệ / Phone : 0423405630

Unit 2 pḥng ngũ,pḥng có tủ âm,mỗi pḥng có máy lạnh,
Bàn ghế,giường ngũ,tủ lạnh,có lối đi riêng biệt,cách shop
Inala 300m.