Phone: Mobile: 0414 215 696

Cần t́m công việc tại nhà hàng vùng Perth City

Ḿnh tên Huy, 22 tuổi, ḿnh hiện tại đang ở Mount Lawley WA, đang t́m việc làm từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần ( anytime). Ḿnh có kinh nghiệm làm trong bếp, ( cắt đồ, dọn dẹp, nấu,. ) vậy nên công việc trong bếp th́ càng tốt.