Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 2 of 2 • Views: 705
 • Replies: 1
 • Location: Khu vực: Chermside, Qld
 • Contact: Mobile: 0466 300 555


   

   

   

   

  Shop takeaway ở Foodcourt Chermside đang cần nữ bn hng

  Khu vực: Chermside, Qld

   
   
   
   
  Shop takeaway ở Foodcourt Chermside đang cần nữ bn hng

  Yu cầu: c kinh nghiệm, lm lu di.
   
   
  Date Listed:

  19-Dec-2017
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  13464

   

   

   

   

   

   

   

   

  Khu vực: Chermside, Qld

   
   
   
   
  Shop ơi giờ shop c cn tuyển khng ạ? nếu c th giờ giấc lm việc cụ thể ntn? em l Minh Anh học ở QUT, em chưa c kinh nghiệm nhưng sẵn sng học hỏi,lm việc trch nhiệm v tiếng anh kh tốt ạ. Em c thể lm việc full time weekend v thứ 6. Sđt của e: 0450162403
   
   
  Date Listed:

  07-Mar-2018
  Contact:
   
  Minh Anh
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  15481