Vị trí / Location : Taringa
Giá / Price : Thương luong
Liên hệ / Phone : 0431125166

Can sang gap shop Convenience store tai Taringa. Shop local, co the mo them ban banh mi hoac goi cuon v.v.. vi co con nho nen khong co nguoi Trong coi , can sang gap , gia ca thương luong . Ai co nhu Cau sang xin vui long Lien lac qua so phone : 0431125166 .