Vị tr / Location : Khu vực: Collinsville, Qld
Job Type : Full Time
Lin hệ / Phone : Mobile: 0410 044 871

Bakery đường Collins cần tuyển bạn nữ bn bnh m.

Yu cầu c kinh nghiệm lm sandwich or bnh m.

Lm full tuần từ t2-t7 (7.a.m - 4p.m).