Vị tr / Location : Khu vực: Eight Mile Plains, Qld
Lin hệ / Phone : Mobile: 048136966 0(s ms)

Phng master room cho thu ở Eight Mile Plains

Ga: $250/ tuần

Phng master rộng v đẹp c phng tắm ring v built- in wardrobe. Phong furnished Gi bao gồm hết bills v wifi. Nh gần bus stop,

Garden city, Sunnybank, Griffith Nathan Uni