Vị tr / Location : Khu vực: Eight Mile Plains, Qld
Lin hệ / Phone : Mobile: 0414 135815 hoặc 0452 472 456

Nh gần Eight Mile Plains hiện tại cn 1 phng single cho thu

Nh trong khu townhouse, đằng sau Garden city, cạnh bus station Eight Mile Plains

Ưu tin bạn no c xe, khu yn tĩnh, secure với bể bơi

Ga: . $130/w included bills.

Available: 25/12 b no cần l c thể dọn đến.

Nh 3 người Việt đều đi lm fulltime.