Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 260
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Reservoir, Vic
 • Contact: Mobile: 0450 223 636


   

   

   

   

  Muốn bn xe my Piaggio so lo đời 2012 mu xanh đen tại Reservoir

  Khu vực: Reservoir, Vic

   
   
   
   
  Hnh ảnh m tả
  Muốn bn xe my Piaggio so lo đời 2012 mu xanh đen, gi $1500.

  Xe hiện đ hết đăng k từ ngy 04/11/2017, v đi được 8692kms.
  Sẽ chịu ph Certificate of Road worthiness v đưa xe đi service đầy đủ trước khi giao xe cho cc bạn.
  Xe chưa gặp tai nạn bao giờ, nhưng c 2-3 vết trầy bn hng v bạn của mnh thử đi xe v bị ng.
  Số đăng k xe hiện tại l 1L4JF, bạn c thể check tnh trạng xe nếu muốn.
  Ngoi $1500 cho gi xe, bạn phải nộp thm $506,9 cho bảo hiểm v ph đăng k xe (Vicroads) để lưu thng.
  Tặng km 1 mũ bảo hiểm v một dy phản quang. Hiện đang sống ở Reservoir
   
   
  Date Listed:

  21-Dec-2017
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  13548