Vị tr / Location : Khu vực: Melbourne Region, Vic
Lin hệ / Phone : Mobile: 0481 467 950

Nhận dạy km tại nh hoặc online giữa gio vin v học sinh dnh cho những bạn khng c điều kiện: Piano, Guitar, v thanh nhạc.

 Piano tại nh hoặc online:
- Đệm ht, solo bi ht, classic.
- Đo tạo thi vo AMEB(Australian Music Examination Board) Grade 1 8 (3 tuổi trở ln c thể học).

 Guitar tại nh hoặc online :
-Đệm ht, solo bi ht, Độc Tấu.

 Thanh nhạc tại nh hoặc học online:
- Cch lấy hơi, vận dụng hơi p dụng bi ht.
- Luyện 5 Nguyn m: a,e,i,u,o (gip pht m chuẩn, cch đặt vị tr đng Cao v thấp).
- p dụng thực tế bi ht bằng cch sử dụng thanh nhạc.
- Gip tạo độ rung m thanh khi ht, độ dy ( c thể ht nhạc nh thờ hoặc Opera hoặc tiếng (Italy)).

Những bạn muốn thi vo nhạc Viện Khoa thanh nhạc th cần học thm K Xướng m.