Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 288
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Warrawong, NSW
 • Contact: Mobile: 0426 059 817


   

   

   

   

  Cần sang shop bánh mỳ, $250.000 vùng Warrawong, NSW

  Khu vực: Warrawong, NSW

   
   
   
   
  Shop bánh mỳ cần sang gấp v́ bận coi con nhỏ

  Income $16000- $17.000/ tuần, trừ chi phí c̣n $3000-$4000/ tuần

  Rent $730/ tuần

  Flour 140-150 bag/ tuần

  Meat pie: 50-60 kg/ tuần

  Shop rất có tiềm năng bán bánh mỳ thịt
   
   
  Date Listed:

  30-Dec-2017
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  13682