Vị trí / Location : Khu vực: Warrawong, NSW
Liên hệ / Phone : Mobile: 0426 059 817

Shop bánh mỳ cần sang gấp v́ bận coi con nhỏ

Income $16000- $17.000/ tuần, trừ chi phí c̣n $3000-$4000/ tuần

Rent $730/ tuần

Flour 140-150 bag/ tuần

Meat pie: 50-60 kg/ tuần

Shop rất có tiềm năng bán bánh mỳ thịt