Phone: Mobile: 0451 962 806

Hnh ảnh m tả
Cần bn xe Camry CSi V6 3.0L đời 2002 ở Parkville

Số km đ đi: hơn 178.000km
Thuế đường đến: 29/1/2018
Mặc d động cơ V6 3.0l tiu hao nhin liệu hơn so với cc xe 2.4l hay 1.5l nhưng b lại xe tăng tốc rất nhanh, ga mượt, chạy trn freeway cực thch.
Xe dng để đi lm tuần 3-4 ngy, thỉnh thoảng đưa bạn gi đi chơi, năm vừa rồi đi khoảng 8000km. Mnh service 5000km 1 lần. Chưa gặp tai nạn, chỉ c 1 vi lần di chuyển trong phạm vi hẹp c xước sơn 1 vi vết nhỏ ở phần mũi xe.
Gi bn: 2000$ ( khng bao gồm RWC) hoặc 2300 (bao gồm RWC).