Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 252
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Parkville, Vic
 • Contact: Mobile: 0451 962 806


   

   

   

   

  Cần bn xe Camry CSi V6 3.0L đời 2002 ở Parkville

  Khu vực: Parkville, Vic

   
   
   
   
  Hnh ảnh m tả
  Cần bn xe Camry CSi V6 3.0L đời 2002 ở Parkville

  Số km đ đi: hơn 178.000km
  Thuế đường đến: 29/1/2018
  Mặc d động cơ V6 3.0l tiu hao nhin liệu hơn so với cc xe 2.4l hay 1.5l nhưng b lại xe tăng tốc rất nhanh, ga mượt, chạy trn freeway cực thch.
  Xe dng để đi lm tuần 3-4 ngy, thỉnh thoảng đưa bạn gi đi chơi, năm vừa rồi đi khoảng 8000km. Mnh service 5000km 1 lần. Chưa gặp tai nạn, chỉ c 1 vi lần di chuyển trong phạm vi hẹp c xước sơn 1 vi vết nhỏ ở phần mũi xe.
  Gi bn: 2000$ ( khng bao gồm RWC) hoặc 2300 (bao gồm RWC).
   
   
  Date Listed:

  31-Dec-2017
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  13708