Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 381
 • Replies: 0
 • Location: Darra
 • Contact: 0433360697


   

   

   

   

  cần người phụ bếp.

  Darra

   
   
   
   
  Cần người phụ bếp, full time. Ưu tin cho người c kinh nghiệm . c thể training cho người Chịu kh học hỏi, c trch nhiệm, chăm chỉ. Nh hng ở ngay trạm xe lửa Darra.
  Mọi chi tiết xin lin hệ: 0433360697
   
   
  Date Listed:

  04-Jan-2018
  Contact:
   
  yumyum
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  13746