Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 272
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Caboolture, Qld
 • Contact: Mobile: 0475 666 888


   

   

   

   

  Farm đậu bắp cần tuyển người vng Caboolture

  Khu vực: Caboolture, Qld

   
   
   
   
  Farm đậu bắp cần tuyển người vng Caboolture

  Yu cầu :

  - C khả năng lm việc lu di
  - Nhanh nhẹn v chịu kh
  - C phương tiện đi lại
  - C thể đăng k lm part-time
  - Lương thoả thuận

  - Ưu tin những người c kinh nghiệm lm farm
   
   
  Date Listed:

  04-Jan-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  13759