Vị trí / Location : Khu vực: West Croydon, SA
Liên hệ / Phone : Mobile: 0422 468 789

H́nh ảnh mô tả
Nhà ở West Croydon có một pḥng single rộng cho nam.

Giá $120 bao all bills. Unlimited internet.

Nhà ở khu vực yên tĩnh thoáng mát.

Địa chỉ 14 Carnarvon Parade, West Croydon, 5008.