Brisbane

 

Click Here!


​  ​  ​  ​  

+ Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 74
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Glenelg, SA
 • Contact: Mobile: 0422.5 56. 754


   

   

   

   

  Nh hng indochine ở GleneLg cần tuyển kitchen hand( đng chảo dầu)

  Khu vực: Glenelg, SA

   
   
   
   
  Nh hng indochine ở GleneLg cần tuyển kitchen hand( đng chảo dầu),

  Yu cầu c kinh nghiệm, nhanh nhẹn, nhiệt tnh

  Lương thoả đng.
   
   
  Date Listed:

  05-Jan-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  13788