Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 129
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Adelaide City, SA
 • Contact: Mobile: 0421 938 231 (sms on ly)


   

   

   

   

  Nhà hàng Phonatic ở Adelaide City đang cần kitchen hand nam.

  Khu vực: Adelaide City, SA

   
   
   
   
  Nhà hàng Phonatic ở Adelaide City đang cần kitchen hand nam.

  Tiêu chuẩn:
  • Phải nhanh nhẹn,siêng năng và vui vẻ
  • Có thể làm được buổi tối ít nhất 4 ngày trong tuần.
   
   
  Date Listed:

  06-Jan-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  13805