Vị tr / Location : Khu vực: Virginia, Qld
Job Type : Full Time
Lin hệ / Phone : Mobile: 83809185 (call 9:00 AM to 4:00 PM Monday to Fri day E

Shop chuyn bn vật liệu xy dựng trn Virginia đang cần thm người.

Điều kiện: cần c xe, Khng cần kinh nghiệm, sẽ được Hướng Dẫn tận tnh.
Thuận Lợi: cng việc ổn định lu di. Tiền lương hợp l (trả bằng card, khai thuế đng hang)