Vị trí / Location : Khu vực: Marrickville, NSW (in Marrickville
Job Type : Full Time
Liên hệ / Phone : Mobile: 0450764468 (text on ly)

Nhà hàng ở Marrickville cần nữ đứng take order

Không kinh nghiệm sẽ được hướng dẫn

Cần nghe nói tiếng anh cơ bản v́ toàn khách tây, có thể làm part time hoặc full time.