Vị tr / Location : Khu vực: Cabramatta, NSW
Job Type : Full Time
Lin hệ / Phone : Mobile: 0411 666 637

Cần nữ hợp tc lm cng việc dọn dẹp nh cửa, ăn chia

Cần người tuổi từ 20-45 tuổi