Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 168
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: North Richmond, NSW
 • Contact: Mobile: 0432455678/ 94 270 292


   

   

   

   

  Nhà hàng vùng North Richmond cần tuyển gấp chạy bàn và phụ bếp

  Khu vực: North Richmond, NSW

   
   
   
   
  Nhà hàng vùng North Richmond cần tuyển gấp chạy bàn và phụ bếp

  Nam, nữ chạy bàn và phụ bếp lương thoả thuận.

  Part time or full time
   
   
  Date Listed:

  06-Jan-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  13811