Vị tr / Location : Khu vực: Moorebank, NSW (Liverpool Area)
Job Type : Full Time
Lin hệ / Phone : Mobile: 0401 5 97 298

Cần gấp 20 người lm Farm ln cận Liverpool.

Yu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn, nghim tc.