Vị tr / Location : Khu vực: Flinders Park, SA
Lin hệ / Phone : Mobile: 0422 9 99 077

Tiệm nails ở Grange Road, Flinders Park cần thợ

Cần thợ Nails biết lm Acrylic, SNS lm full time or part time.

Chỗ lm thoải mi, lương theo thỏa thuận, c thể đưa rước nếu tiện đường.