Vị tr / Location : Khu vực: Mawson Lakes, SA
Lin hệ / Phone : Mobile: 0412 8 83 997

Take away ở Mawson Lakes cần tuyển cc bạn nữ phụ bn hng.

Từ thứ 2 đến thứ bảy: từ 11.30pm - 4.30pm

Cc bạn c thể chọn một hay nhiều buổi lm việc trong tuần.

Ưu tin cho bạn no học hay ở Mawson Lakes.