Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 123
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Semaphore, SA
 • Contact: Mobile: 0435 789 939


   

   

   

   

  Nhà hàng takeaway ở Semaphore cần tuyển nhân viên phục vụ

  Khu vực: Semaphore, SA

   
   
   
   
  Nhà hàng takeaway ở Semaphore cần tuyển nhân viên phục vụ

  Nam, nữ đều ok

  Yêu cầu biết tiếng Anh để nhận order.
   
   
  Date Listed:

  08-Jan-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  13842