Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 119
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Gilles Plains, SA
 • Contact: Mobile: 0450 5 60 008


   

   

   

   

  Nhà hàng Hoa Tam tại Gilles Plains cần tuyển nhân viên nam

  Khu vực: Gilles Plains, SA

   
   
   
   
  Nhà hàng Hoa Tâm tại Gilles Plains cần tuyển nhân viên nam

  Địa chỉ: North East Rd, Gilles Plains, SA 5086

  Cần bạn nam (kitchen hand) . Ưu tiên người có kinh nghiệm và trên 20 tuổi.
   
   
  Date Listed:

  08-Jan-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  13843