Vị trí / Location : Khu vực: Adelaide City, SA
Liên hệ / Phone : Mobile: 0421 991 270

Tiệm nail trên Adelaide city cần chân tay nước và thợ chính.

Công việc ổn định.

Chỗ làm thoải mái.

Lương trả theo tay nghề