Vị trí / Location : Khu vực: Bankstown, NSW (in Bankstown Area)
Liên hệ / Phone : Mobile: 0450 9 88 246

H́nh ảnh mô tả
Cần bán xe 2009 toyota kluger tại Bankstown

Thuế đường 6/2018
Xe nữ chạy, k va chạm móp méo
Khu vực Bankstown
Giá: 10k (thượng lượng)