Vị tr / Location : Khu vực: Bankstown, NSW (in Bankstown Area)
Lin hệ / Phone : Mobile: 0450 9 88 246

Hnh ảnh m tả
Cần bn xe 2009 toyota kluger tại Bankstown

Thuế đường 6/2018
Xe nữ chạy, k va chạm mp mo
Khu vực Bankstown
Gi: 10k (thượng lượng)