Vị tr / Location : Maroochydore 4558
Lin hệ / Phone : 0451994699

Mnh cần 2 bạn biết lm bột c kinh nghiệm , nhanh nhẹn , muốn gắn b lu di .
Cuộc sống tại đy rất thanh bnh dễ chịu , bạn c muốn trải nghiệm cuộc sống
Hy đến lm việc tại Galaxy Nails