Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  



+ Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1



 • Views: 110
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Eltham, Vic
 • Contact: Mobile: 0411 241 675


   

   

   

   

  Cần cô bán hàng trong tiệm bánh mỳ tây, Melbourne

  Khu vực: Eltham, Vic

   
   
   
   
  Tiệm bánh ḿ Tây cần cô bán hàng gấp.

  Yêu cầu có kinh nghiệm,trung thực,nhanh nhẹn. Nếu không có kinh nghiệm vẫn được training.

  Cô chú chủ rất tốt bụng,dễ thương,trả lương tốt.

  Các bạn điện thoại không được có thể để lại tin nhắn thông tin của ḿnh
   
   
  Date Listed:

  11-Jan-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  13926