Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 111
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Dandenong, Vic (Greater Dandenong)
 • Contact: Mobile: 0430 177 373


   

   

   

   

  Cần cô bánh bánh ḿ vùng Dandenong, Vic

  Khu vực: Dandenong, Vic (Greater Dandenong)

   
   
   
   
  Ḷ bánh ḿ trong Dandenong Plaza cần cô bán bánh ḿ có kinh nghiệm

  Làm 2 ngày cuối tuần phải biết làm bánh ḿ thịt.

  Lương thoả thuận shop mới chủ vui vẻ thoải mái.
   
   
  Date Listed:

  11-Jan-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  13927