Vị tr / Location : Khu vực: Springvale, Vic
Job Type : Full Time
Lin hệ / Phone : Mobile: 0499933333 hoac 0402 692 345

Tiệm nails cch Springvale 5 phut li xe.

Cần 1 đến 2 thơ mức lương thỏa thuận.

Cần người lm nails chn tay nước biết sơn shellac, SNS .