Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 113
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: St Kilda, Vic
 • Contact: Mobile: 0413 043 147


   

   

   

   

  Tiệm Nails Rush ở St Kilda cần thợ gấp

  Khu vực: St Kilda, Vic

   
   
   
   
  Tiệm Nails Rush ở St Kilda cần thợ gấp
  Địa chỉ :193 Barkly st -st Kilda Vic 3182
  Cần thợ nails biết lm chn tay nước , SNS v waxing.
  Lương trả theo tay nghề
  Nếu lm được 7/1 tuần th cng tốt .
  C thể đưa đn ở vng st Albans
   
   
  Date Listed:

  11-Jan-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  13930