Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 130
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Bayswater, Vic
 • Contact: Mobile: 0426 9 68 386


   

   

   

   

  Hàng gà vùng Bayswater cần tuyển Nam làm packer

  Khu vực: Bayswater, Vic

   
   
   
   
  Hàng gà vùng Bayswater cần tuyển Nam làm packer

  Bắt đầu Từ ngày mai.

  Không cần Kinh nghiệm ,chỉ cần nhanh nhẹn biết tiếng anh, có xe Đi lại Cả sáng 6am-4pm, thu2-thu6

  Lương $15.5/h cash on hand ko cần khai thuế.
   
   
  Date Listed:

  11-Jan-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  13931