Vị tr / Location : Khu vực: Northcote, Vic
Job Type : Full Time
Lin hệ / Phone : Mobile: 0431 690 759

Nh hng Việt vng Northcote, trn đường High Street đang cần tm gấp một người phụ bếp v một nhn vin chạy bn

Yu cầu: biết Tiếng Anh.