Vị trí / Location : Khu vực: Caringbah, NSW (Sutherland Area)
Job Type : Full Time
Liên hệ / Phone : Mobile: 0426 2 41 553

Shop nail vùng Hornsby cần thợ bột có kinh nghiệm và thợ chân tay nước

Lương trả theo tay nghề có khai thuế và đóng super cho thợ
Có đưa rước thợ từ Bonnyrigg đến Canley Heights, Cabramatta