Brisbane
  ozyard.com

 
Click Here!

 ​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 93
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Caringbah, NSW (Sutherland Area)
 • Contact: Mobile: 0412456712 hoặc 0431 419 619


   

   

   

   

  Tm chạy bn v phụ bếp vng Caringbah, NSW

  Khu vực: Caringbah, NSW (Sutherland Area)

   
   
   
   
  Tm chạy bn v phụ bếp vng Caringbah, NSW

  Nh hng vng Caringbah cần tm:
  *Nữ chạy bn ( Khng kinh nghiệm sẽ được hướng dẫn). Phải biết tiếng anh. Nhanh nhẹn. Học việc nhanh
  * Phụ bếp c kinh nghiệm. Biết cuốn gỏi, thật th, nhanh nhẹn
  Xin gửi Cv về: kmy.nguyen173@gmail.com
   
   
  Date Listed:

  11-Jan-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  13942