Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 149
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Caringbah, NSW (Sutherland Area)
 • Contact: Mobile: 0412456712 hoặc 0431 419 619


   

   

   

   

  T́m chạy bàn và phụ bếp vùng Caringbah, NSW

  Khu vực: Caringbah, NSW (Sutherland Area)

   
   
   
   
  T́m chạy bàn và phụ bếp vùng Caringbah, NSW

  Nhà hàng vùng Caringbah cần t́m:
  *Nữ chạy bàn ( Không kinh nghiệm sẽ được hướng dẫn). Phải biết tiếng anh. Nhanh nhẹn. Học việc nhanh
  * Phụ bếp có kinh nghiệm. Biết cuốn gỏi, thật thà, nhanh nhẹn
  Xin gửi Cv về: kmy.nguyen173@gmail.com
   
   
  Date Listed:

  11-Jan-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  13942