Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 122
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Surry Hills, NSW
 • Contact: Mobile: 0434 198 628 (s ms)


   

   

   

   

  Nhà hàng Ư ở Surry Hills đang cần casual chef nấu pasta và pizza.

  Khu vực: Surry Hills, NSW

   
   
   
   
  Nhà hàng Ư ở Surry Hills đang cần casual chef nấu pasta và pizza.

  Yêu cầu nhanh nhẹn, tháo vát, team work, giao tiếp tiếng anh tốt và hard work, nếu có kn làm trong bếp th́ càng tốt.
  Trả lương theo thuế, no cash, 18/hour
   
   
  Date Listed:

  11-Jan-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  13943