Vị trí / Location : Khu vực: Surry Hills, NSW
Job Type : Full Time
Liên hệ / Phone : Mobile: 0434 198 628 (s ms)

Nhà hàng Ư ở Surry Hills đang cần casual chef nấu pasta và pizza.

Yêu cầu nhanh nhẹn, tháo vát, team work, giao tiếp tiếng anh tốt và hard work, nếu có kn làm trong bếp th́ càng tốt.
Trả lương theo thuế, no cash, 18/hour