Vị trí / Location : Khu vực: Fairfield, Vic
Liên hệ / Phone : Mobile: 0451 164 917

H́nh ảnh mô tả
Dư 1 pḥng single cho share gần Fairfield

Đi bộ 4 phút ra station Fairfield.
$100/tuần/người. Bao điện, nước, Internet.