Vị tr / Location : Khu vực: Chatswood, NSW (Willoughby Area)
Job Type : Full Time
Lin hệ / Phone : Mobile: 0432 1 28 798

Hnh ảnh m tả
Angelic Nails tại Chatswood tuyển gấp thợ bột biết waxing

Lm fulltime ( 5,6,7,CN & thứ 2) hoặc partime ( 5, 7, CN) .

Lương thỏa thuận theo tay nghề.