Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 105
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Bondi Junction, NSW (Eastern Suburb
 • Contact: Mobile: 0488 5 88 264


   

   

   

   

  Tuyển gấp vị tr 2IC cho Khch sạn Meriton ở Bondi Junction

  Khu vực: Bondi Junction, NSW (Eastern Suburb

   
   
   
   
  Tuyển gấp vị tr 2IC (2nd In Charge) cho Khch sạn Meriton ở Bondi Junction, bộ phận Housekeeping

  2IC l 1 vị tr quản l trực tiếp bộ phận HOusekeeping. Vị tr ny sẽ quản l staff v supervisors, sắp xếp lịch lm việc v report trực tiếp cho Site Manager. ị tr ny chỉ dưới 1 mnh Site Manager nn sẽ thay thế Site Manager những lc Site manager vắng mặt, v cũng l 1 bước dễ dng cho cc bạn bước ln vị tr Manager trong tương lai.

  Yu cầu:
  - c kinh nghiệm lm supervisor trong housekeeping
  - tinh thần trch nhiệm cao
  - sẵn sng học hỏi v sẽ được training đầy đủ
  - bắt đầu lm việc

  Vẫn lun ưu tin cho cc bạn sinh vin v đy l cơ hội pht triển nghề nghip cho cc bạn tại c hoặc l 1kinh nghiệm rất lớn để cc bạn c thể vững bước ở mọi nơi cc bạn đến
   
   
  Date Listed:

  12-Jan-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  13968