Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 118
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Chatswood, NSW (Willoughby Area)
 • Contact: Mobile: 0422 088 755


   

   

   

   

  Top Spa & Nail ở Macarthur, Chatswood và Chatswood Chase cần thợ

  Khu vực: Chatswood, NSW (Willoughby Area)

   
   
   
   
  Top Spa & Nail ở Macarthur, Chatswood và Chatswood Chase đang làm, cần t́m thợ chân tay nước, biết sơn shellac, biết waxing càng tốt.

  Nhận cả full time và part time.
  Có xe đưa rước thợ ở Bankstown, chủ trả cả tiền thuế và super nha.
  Môi trường làm việc th́ rất thoải mái, đồng nghiệp th́ lại ḥa đồng vui vẻ.
  Shop sẽ đảm bảo công việc lâu dài cho thợ
   
   
  Date Listed:

  12-Jan-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  13969