Brisbane
  ozyard.com

 
Click Here!

 ​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 84
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Chatswood, NSW (Willoughby Area)
 • Contact: Mobile: 0422 088 755


   

   

   

   

  Top Spa & Nail ở Macarthur, Chatswood v Chatswood Chase cần thợ

  Khu vực: Chatswood, NSW (Willoughby Area)

   
   
   
   
  Top Spa & Nail ở Macarthur, Chatswood v Chatswood Chase đang lm, cần tm thợ chn tay nước, biết sơn shellac, biết waxing cng tốt.

  Nhận cả full time v part time.
  C xe đưa rước thợ ở Bankstown, chủ trả cả tiền thuế v super nha.
  Mi trường lm việc th rất thoải mi, đồng nghiệp th lại ha đồng vui vẻ.
  Shop sẽ đảm bảo cng việc lu di cho thợ
   
   
  Date Listed:

  12-Jan-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  13969