Vị tr / Location : Khu vực: Adelaide City, SA
Lin hệ / Phone : Mobile: 04050 330 19.

Shop gần Adelaide City đang cần thơ chnh v thợ sns

Lm full time, hay part time.

Chỗ lm thoải mi, lương cao.

C bonus cuối năm . Shop vui vẻ , ha đồng.

C thể đưa rước nếu tiện đường.