Vị tr / Location : Khu vực: Maribyrnong, Vic
Job Type : Full Time
Lin hệ / Phone : Mobile: 0432 349 889

Hnh ảnh m tả
Shop ở Maribyrnong đang cần bạn nữ nhanh nhẹn, chịu kh, sing năng lm việc ...

Cng việc đơn giản, nhẹ nhng, thoải mi.

Ch chủ vui vẻ, thoải mi ạ.

Địa chỉ: 15 wests rd, Maribyrnong Vic